Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

” ทุกเส้นทางเราจะดูแลให้ ” ผบ. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการ ปชช. เทศกาลปีใหม่ 2562

https://www.youtube.com/watch?v=AIWUEdb3o80&feature=youtu.be

” ทุกเส้นทางเราจะดูแลให้ ” ผบ. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการ ปชช. เทศกาลปีใหม่ 2562 มอบสิ่งของบำรุงขวัญ จนท. ” กำชับ!! แนะนำ อำนวยความสะดวก เมาไม่ขับ..ง่วงให้พัก..

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 น. พันเอก ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพบปะและให้แนวทางการปฏิบัติงานต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ที่จุดบริการประชาชน ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ จุดอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

โดยมี นายแดนชัย บุลมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม, พันตำรวจเอก วิชาญ ชูฤทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สาย, สาธารณสุขอำเภอแม่สาย, โรงพยาบาลแม่สาย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งงาม, ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สาย, เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สาย, จิตอาสาและเยาวชนจิตอาสา เราฮักแม่สาย, อาสาสมัครประจำอำเภอแม่สาย, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน , หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้วย ณ จุดอำนวยความสะดวกและบริการประชาชน ป้อมยามหมู่บ้านโป่งงาม ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562 โดยจะมีการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” และยังคงมาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” หนึ่งในมาตรการดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนในช่วงเทศกาลและวันหยุดต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ ลดลง

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก มีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนที่จะเดินทางในห้วงดังกล่าว สั่งการให้หน่วยทหารของกองทัพบกจัดตั้งจุดบริการประชาชน 553 จุดทั่วประเทศ ตั้งแต่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 บริเวณหน้าค่ายทหารและเส้นทางคมนาคมสำคัญ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา รวมถึงการช่วยป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จุดบริการดังกล่าวจะมีเจ้าหน้าที่ทหาร ฝ่ายปกครอง และจิตอาสา ร่วมให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมงนอกจากนี้ โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกได้เตรียมบุคลากรทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ พร้อมให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเจ็บทันที รวมถึงการประสานกับโรงพยาบาลสาธารณสุขประจำจังหวัด พร้อมให้บริการรักษาพยาบาลหากเกิดอุบัติเหตุขนาดใหญ่

แม่ทัพภาคที่ 3 ได้มีความห่วงใยในเรื่องของการขับขี่ยานพาหนะ เนื่องจากจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวสัญจรในปริมาณมากในห้วงเทศกาล ประกอบกับเส้นทางในบางพื้นที่ของภาคเหนือมีความสูงชัน เพราะฉะนั้นผู้ขับขี่จึงต้องมีความระมัดระวัง ควรศึกษาเส้นทาง และตรวจสภาพความพร้อมของยานพาหนะ ก่อนการเดินทางไปตามสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งนี้อยากให้ประชาชนร่วมกันตระหนัก และให้ความสำคัญในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ร่วมถึงมาตรการต่างๆ เพื่อลดการบาดเจ็บและสูญเสียของประชาชน