Reporter&Thai Army

มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๑ กกล.รส.จว.ต.ก. (อ.เมืองตาก) ร่วมกับ ประชาชน จิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อ ๓๑ ม.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๐๐ มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๑ กกล.รส.จว.ต.ก. (อ.เมืองตาก) ร่วมกับ ประชาชน จิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กำลังพลทหาร มทบ.๓๑๐,อบจ.ตาก,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.วังประจบ นักเรียนโรงเรียนวังประจบวิทยาคม และประชาชนในพื้นที่ ต.วังประจบ รวมจำนวน ๒๐๐ คน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ ณ คลองแม่ระกา ม.๑ บ.วังประจบ ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จว.ต.ก.