Reporter&Thai Army

อบต.แม่คะตวน จัดทีมเฉพาะกิจ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขไฟป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดดับไปประจำหมู่บ้าน นำกำลังเข้าดับไฟบริเวณด้านบนพระธาตุอนุสาวรีย์ครูบาผาผ่า และหมู่บ้านดอยผาลาย

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 19.20 น.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แม่คะตวน
จัดทีมเฉพาะกิจ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขไฟป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดดับไปประจำหมู่บ้าน นำกำลังเข้าดับไฟบริเวณด้านบนพระธาตุอนุสาวรีย์ครูบาผาผ่า และหมู่บ้านดอยผาลาย หมู่ที่1 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ขอบคุณภาพข้อมูลจาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แม่คะตวน