Reporter&Thai Army

ราษฎรบ้านป่าคาสุขใจ ชื่อนายอาโล๊ะ อาชางกู่ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง ได้ประสบอุบัติเหตุตกเขาเสียชีวิต ขณะไปร่วมดับไฟป่า

เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และผู้บังคับบัญชา ทุกท่าน ราษฎรบ้านป่าคาสุขใจ ชื่อนายอาโล๊ะ อาชางกู่ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง ได้ประสบอุบัติเหตุตกเขาเสียชีวิต ขณะไปร่วมดับไฟป่าในเขตรอยต่อระหว่างบ้านป่าคาสุขใจ กับ บ้านป่าตึง อ.แม่จัน เกิดเหตุเวลาประมาณ 01.00 น. ของวันที่ 30 มีนาคม 2562 ครับ