Reporter&Thai Army

มทบ.๓๗/กกล.รส.จว.ช.ร. จัดรถบรรทุกน้ำ ของ มทบ.๓๗ จำนวน ๑ คัน ฉีดพ่นละอองน้ำ ล้างถนน เพื่อลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ สร้างความชุมชื่นในอากาศ

เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๒ เวลา ๑๐๐๐ น. มทบ.๓๗/กกล.รส.จว.ช.ร. จัดรถบรรทุกน้ำ ของ มทบ.๓๗ จำนวน ๑ คัน ฉีดพ่นละอองน้ำ ล้างถนน เพื่อลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ สร้างความชุมชื่นในอากาศ ณ ถนนสันโค้งน้อย และ ถนนสันโค้งหลวง เริ่มตั้งแต่ สี่แยกเด่นห้า โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า วัดเชตุพน วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จว.ช.ร. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย