Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.พ.ย.ร่วมกับ ปกครอง จว.พ.ย.,ภ.จว.พ.ย.,ร.17,ป.พัน.17 พล.ร.7,อบจ.พ.ย.,ทม.เมืองพะเยา,อ.เมืองพะเยา,กรมทางหลวงพะเยา,ทางหลวงชนบท,ทต.ท่าวังทอง,ทต.แม่ปืม,อุทยานแห่งชาติแม่ปืม,ปภ.จว.พ.ย.,ทสจ.พ.ย.,กก.ตชด.32,รด.จิตอาสา มทบ.34 และพี่น้องจิตอาสาประมาณ 400 คน พร้อมรถบรรทุกน้ำจำนวน 12 คัน

เมื่อ 26 ก.พ.62,1800-1900 กกล.รส.จว.พ.ย.ร่วมกับ ปกครอง จว.พ.ย.,ภ.จว.พ.ย.,ร.17,ป.พัน.17 พล.ร.7,อบจ.พ.ย.,ทม.เมืองพะเยา,อ.เมืองพะเยา,กรมทางหลวงพะเยา,ทางหลวงชนบท,ทต.ท่าวังทอง,ทต.แม่ปืม,อุทยานแห่งชาติแม่ปืม,ปภ.จว.พ.ย.,ทสจ.พ.ย.,กก.ตชด.32,รด.จิตอาสา มทบ.34 และพี่น้องจิตอาสาประมาณ 400 คน พร้อมรถบรรทุกน้ำจำนวน 12 คัน ดำเนินการล้างถนนริมกว๊านพะเยา ประมาณ 1200 เมตร ,ลานพ่อขุนงำเมือง,สวนสุขภาพสมเด็จย่า 90 พรรษา,ข่วงวัฒนธรรม,และอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ และสร้างความชุ่มชื้น โดยมี รอง ผวจ.พ.ย. เป็นประธาน