ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพระดับพื้นที่

ร้อยเอ็ด-เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพระดับพื้นที่
และภัยสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ครั้งที่ 2 และบรรยายเรื่อง พชอ. กับการป้องกันควบคุมโรค โดยมีนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (ประธานคณะกรรมการพชอ.เมืองร้อยเอ็ด)

วันนี้(26/02/2562) อธิบดี กรมควบคุมโรค นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัยประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติร้อยเอ็ด-เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพระดับพื้นที่และภัยสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ครั้งที่ 2 และบรรยายเรื่อง พชอ. กับการป้องกันควบคุมโรค โดยมีนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (ประธานคณะกรรมการพชอ.เมืองร้อยเอ็ด)

 

////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ผู้สื่อข่าว
จังหวัดร้อยเอ็ด /รายงาน