ข่าว ลำพูน

ลำพูนเพลิงไหม้วัดและบ้านเรือนเสียหายนับล้าน คาดเกิดจากอากาศร้อนจัด

ลำพูนเพลิงไหม้วัดและบ้านเรือนเสียหายนับล้าน คาดเกิดจากอากาศร้อนจัด

วันนี้ (31 มี.ค.62) เวลาประมาณ 02.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ศาลาเก็บอุปกรณ์วัสดุเครื่องใช้ในงานต่างๆ ที่สำนักสงฆ์วัดก้อท่า ม.4 ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน หมดทั้งหลังค่าเสียหายในเบี้องต้นคาดว่าไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท ร.ต.อ.กวี ทุมสิงห์ พร้อมด้วย ร.ต.ต.อุทัย สุรินธรรม ด.ต.สุวรรณ หมื่นจำปา เข้าระงับเหตุร่วมกับรถดับเพลิงเทศบาลก้อจนเพลิงสงบ ร.ต.อ.พิทวัส สุธรรมแจ่ม รอง สว.(สอบสวน)สภ.ก้อ เข้าตรวจสถานที่เกิดเหตุ

ต่อมาช่วงสายของวันเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ เวลา09.30 น. ที่ผ่านมา ยังเกิดเหตุไฟไหม้บ้าน นายบุญยวง ปัญโญใหญ่ เลขที่ 11 หมู่ 11 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน เบื้องต้นบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต มีรถไถนาเสียหายบางส่วน ค่าเสียหายยังไม่สามารถประเมินราคาได้

ทั้งนี้ ต้นเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา จังหวัดลำพูนได้ประกาศแจ้งเตือนส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟทุกประเภท เนื่องจากในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นเกือบทั่วไปและสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แห้งแล้ง และลมพัดแรง มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสูง ซึ่งบ่อยครั้งมีสาเหตุจากความประมาท สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมาก เมื่อเกิดเพลิงไหม้ไฟจึงลุกลามอย่างรวดเร็ว และยากต่อการควบคุม

การระมัดระวัง ป้องกันและความเสี่ยงจากปัญหาอัคคีภัยในช่วงฤดูร้อน สามารถทำได้โดย จัดระเบียบบ้านให้ปลอดภัยจากเพลิงไหม้ โดยจัดวางสิ่งของภายในบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย กำจัดขยะมูลฝอยภายในบ้าน รอบบริเวณบ้าน เพราะอาจเป็นเชื้อเพลิงได้ ระมัดระวังการจุดยากันยุง การจุดธูป-เทียนบูชาพระ ควรเลือกใช้กระถางธูป เชิงเทียน และที่เขี่ยบุหรี่ที่ทนไฟ เพื่อป้องกันการไฟลุกลาม และก่อนทิ้งบุหรี่ควรดับบุหรี่ก่อนทุกครั้ง ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและไม่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ดูแลสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ และสวิตซ์ไฟฟ้า อย่าให้ชำรุด หลุด หลวม เพราะอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจร รวมถึงสถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยการจัดเวรยาม เฝ้าระวัง สำรวจความเรียบร้อยของอาคารสำนักงาน จัดทำแผนผังที่ตั้งของอุปกรณ์ดับเพลิง รวมทั้งเส้นทางหนีไฟ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน และสถานประกอบการ เตรียมความพร้อม ป้องกันการเกิดอัคคีภัย เพิ่มความระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อาคารสำนักงาน จัดให้มีระบบความปลอดภัยและระงับอัคคีภัย สำหรับสถานประกอบการที่มีรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ และอุปกรณ์ดับเพลิงให้ตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานในทันที สถานศึกษา โรงเรียน ให้กำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงปิดภาคเรียน สำรวจ ตรวจตราความปลอดภัยบริเวณอาคารเรียน สถานที่ บริเวณใดที่เป็นจุดเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยให้รีบแก้ไขหรือเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ

ขอความร่วมมือประชาชน ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบเห็น หรือประสบเหตุเพลิงไหม้ โทร สายด่วน 191 หรือ 199 ทันที

………………
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน