Uncategorized

พังงา/ธารน้ำใจ…เปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในประเทศ สปป.ลาว

พังงา/ธารน้ำใจ…เปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในประเทศ สปป.ลาว
จากสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพราะฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันทำให้ เขื่อน “เซเปียน–เซน้ำน้อย” ที่เมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาสัก ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไม่สามารถรับมวลน้ำมหาศาลได้ จึงส่งผลให้เขื่อนแตกเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2561 หลังก่อสร้างเกือบแล้วเสร็จ ส่งผลให้ประชาชนชาวลาวเสียชีวิตและสูญหายจำนวนมาก และกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก โดยทางรัฐบาล สปป.ลาว ได้ประกาศให้เป็นพื้นที่เขตภัยพิบัติแห่งชาติ ทางจังหวัดพังงาจึงได้ทำการเปิดศูนย์รับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธาทุกภาคส่วน เพื่อนำเงินที่รับบริจาคทั้งหมดส่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยใน สปป.ลาว โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชาการจังหวัดพังงา นายสายัณ กิจมะโน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น อำเภอ เอกชน ร่วมเปิดศูนย์และร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือในครั้งนี้นายสิทธิชัย ศักดา กล่าวว่า จังหวัดพังงาได้ตั้งศูนย์รับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธา 2 ช่องทางคือ ที่ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังปัจจุบัน) ตั้งแต่เวลา 8.30 ถึง 15.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ และอีกช่องทางคือ โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพังงา ชื่อบัญชี “หัวใจไทยส่งไป สปป.ลาว” เลขที่ 809-0-50735-2 พร้อมให้ส่งสำเนาการโอนเงินไปที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา หมายเลขโทรสาร 0 7646 0607 ซึ่งทางสำนักนายกรัฐมนตรีจะทำการออกใบเสร็จเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินช่วยเหลือตามช่องทางข้างต้นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ
อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530