Uncategorized

จังหวัดศรีสะเกษมอบเกียรติบัตรขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนเมืองกีฬา Sisaket Sports City

จังหวัดศรีสะเกษมอบเกียรติบัตรขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนเมืองกีฬา Sisaket Sports City

วันนี้ ( 31 ก.ค. 61) ที่ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนเมืองกีฬา (Sisaket Sports City) ซึ่ง จ.ศรีสะเกษ ได้เสนอเข้าร่วมโครงการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sisaket Sports City) และได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเมืองกีฬา (Sports City) จากการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี นายมนัส มะเส ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน และมีหน่วยงานในจังหวัดศรีสะเกษที่สนับสนุนเมืองกีฬา (Sisaket Sports City) เข้ารับเกียรติบัตรขอบคุณทั้งสิ้นจำนวน 25 หน่วยงาน

ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูและให้กำลังใจแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนเมืองกีฬา Sisaket Sports City ต่อไป
นายมนัส มะเส ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ เป็น 1 ใน 6 จังหวัด ประกอบด้วย ชลบุรี บุรีรัมย์ สุพรรณบุรี อุดรธานี และกระบี่ มีคุณสมบัติและได้รับคัดเลือกจัดตั้งเป็นเมืองกีฬา (Sports City) ที่มีศักยภาพเหมาะสมครบทั้ง 4 ข้อตามเกณฑ์คัดเลือกเป็นเมืองกีฬา ประกอบด้วย การส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและการท่องเที่ยว

***********
บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ
โทร.0818781747