จังหวัดลำพูนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฟื้นฟูสภาพพื้นที่จากการทำเหมือง


จังหวัดลำพูนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฟื้นฟูสภาพพื้นที่จากการทำเหมือง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

…………………………………………………………………………………………………………………

บริษัทศิลาสามยอด กำจัด ร่วมกับ จังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนข้าราชการระดับสูง ทหาร ตำตรวจ ปกครอง เด็กนักเรียน และ ประชาชน กว่า 1,000 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฟื้นฟูพื้นที่ป่าจากการทำเหมือง ณ บริเวณ อุตสาหกรรมเหมืองแร่หินปูน ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 มีการนำต้นกล้าพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด อาทิ ต้นมะฮอกกานี ต้นสะเดาป่า ต้นประดู่ ต้นไม้แดง ต้นไม้มะค่า โดยได้รับการสนับสนุนต้นกล้าไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา รวมทั้งสิ้นกว่า 10,000 ต้น ร่วมกันปลูกป่าในพื้นที่ 5 ไร่ ของเขตอุสาหกรรมเหมืองแร่ ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว เพื่อทดแทนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเดิม ของพื้นที่ป่ากลับคืนสู่ธรรมชาติ พร้อมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบพระชนมพรรษา เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ตระหนัก และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ร่วมกันอนุรักษ์ และปลูกป่าทดแทนตลอดจนการคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า คืนความอุดมสมบูรณ์ ของป่าไม้ให้กับชุมชนสืบไป

 

……………………………………………………………………………………………………