สถานที่ท่องเที่ยว

พะเยา นทท.ไทย- เทศ ท่องเที่ยวชมทะเลหมอกภูลังกาเริ่มคึกคัก

พะเยา นทท.ไทย- เทศ ท่องเที่ยวชมทะเลหมอกภูลังกาเริ่มคึกคัก

 

31 ตค61 บรรยากาศช่วงเช้าในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีนักท่องเที่ยว ไทย-เทศ จำนวนมากเริ่มเดินทางเข้าชมทะเลหมอกบริเวณภูลังการีสอร์ท ในพื้นที่ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นสถานที่ชมทะเลหมอกที่ถือว่าสวยที่สุดในจังหวัดพะเยา ของยอดดอยภูลังกา และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชมทะเลหมอกที่ติดอันดับหนึ่งใน 10 ของประเทศไทย หลังเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวและเริ่มมีทะเลหมอกเข้าปกคลุม บริเวณหุบเขาที่สวยงามสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยว

 

นักท่องเที่ยวจำนวนมากทั้งใน และต่างจังหวัดตลอดจนชาวต่างชาติ ต่างเริ่มเดินทางเข้าสัมผัสทะเลหมอกและอากาศอันบริสุทธิ์ บริเวณภูลังการีสอร์ท ในพื้นที่ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปงจังหวัดพะเยา กันเป็นจำนวน หลังอุณหภูมิในพื้นที่เริ่มลดลงและเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ส่งผลให้เกิดทะเลหมอกที่สวยงาม โดยเฉพาะบริเวณจุดชมวิวของภูลังการีสอร์ท ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในช่วงนี้ ซึ่งในวันนี้มีทะเลหมอกเข้าปกคลุมอย่างสวยงามตั้งแต่เวลา 6 โมงเช้าจนถึงเวลา 9.00 น. หลังอุณหภูมิเริ่มลดลง ทำให้ทะเลหมอกสามารถสังเกตและมองเห็นได้อย่างชัดเจน เสมือนละอองน้ำที่ขาวโพลนและเข้าปกคลุมบริเวณหุบเขา เหมือนเป็นทะเล ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่ดูทะเลหมอกสวยที่สุดในจังหวัดพะเยา และได้รับยกย่องเป็นสถานที่ชมทะเลหมอกที่ติดอันดับหนึ่งใน 10 ของประเทศที่มีทะเลหมอกที่สวยงามรวมทั้งสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์และทัศนียภาพที่สวยงามของยอดดอยภูลังกา เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาในช่วงเทศกาลฤดูหนาวหรือเทศกาลท่องเที่ยวในปีนี้