Uncategorized ข่าว สตูล

โรงพยาบาลสตูล เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์อย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดรักษาเดือนละ 2 ครั้ง

โรงพยาบาลสตูล เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์อย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดรักษาเดือนละ 2 ครั้ง

นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์โรงพยาบาลสตูล ที่ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสตูล พร้อมกล่าวว่า ปี 2563 กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์เป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ปลอดภัย
ทั้งนี้จังหวัดสตูลมีกลุ่มผู้ป่วยที่ลงทะเบียนใช้สารสกัดกัญชา เพื่อการรักษาควบคุมอาการของโรคและภาวะของโรค ขณะนี้มีประมาณ 60 ราย ได้แก่กลุ่มผู้ป่วยมีอาการคลื่นไส้อาเจียนจากการใช้ยาเคมีบำบัด , กลุ่มผู้ป่วยโรคลมชักบางชนิด , กลุ่มผู้ป่วยโรคปลอกประสาทอักเสบเรื้อรัง และกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปวดจากระบบประสาทส่วนกลาง รวมทั้งผู้ป่วยที่ทำการรักษาแบบประคับประคอง โดยได้จัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ที่โรงพยาบาลสตูล เพื่อให้บริการยากัญชาทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยให้เป็นไปตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพลดเสี่ยงจากการใช้สารสกัดกัญชาและเพิ่มการเข้าถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์ของประชาชน ซึ่งจะทำการเปิดรักษาเดือนละ 2 ครั้ง คือ ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล