Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าว เชียงราย

ค่ายเม็งรายมหาราชจัดพิธีส่งทหารผลัดที่ 2/60, 2/61 และ 1/62 ซึ่งรับราชการครบกำหนดและปลดจากกองประจำการ

ค่ายเม็งรายมหาราชจัดพิธีส่งทหารผลัดที่ 2/60, 2/61 และ 1/62 ซึ่งรับราชการครบกำหนดและปลดจากกองประจำการ

พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานในพิธีส่งทหาร ซึ่งรับราชการครบกำหนด และจะปลดจากกองประจำการ ผลัดที่ 2/60, 2/61 และ 1/62 ประจำปี 2562 จาก ร.17 พัน 3 และ มทบ.37 จำนวน 306 นาย ซึ่งเป็นทหารกองประจำการที่ได้รับราชการครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน กลับภูมิลำเนาเดิม ท่ามกลางญาติพี่น้องของเหล่าทหารที่ที่จะปลดประจำการมารอต้อนรับอย่างคับคั่ง

โดยในพิธี ผู้บัญชาการกองทหารเกียรติยศ บอกแสดงความเคารพธงชัยเฉลิมพล และเชิญธงชัยเฉลิมพลเข้าประจำแถวกองทหารเกียรติยศ จากนั้น วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย เพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพล เพื่อเป็นการแสดงให้ทหารมีความภาคภูมิใจในการรับใช้ชาติ และเป็นผู้มีเกียรติ เกิดความรู้สึกถึงความผูกพันในชีวิตราชการทหารรักหมู่คณะ พร้อมกันนี้เหล่าทหารได้กล่าวอำลาชีวิตทหารพร้อมรับโอวาทจากผู้บังคับบัญชา

จากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ประธานในพิธี ได้ให้โอวาทแก่เหล่าทหารปลดประจำการว่า ทหารกองหนุน เป็นกำลังอันสำคัญยิ่งของกองทัพบก ในการปกป้องและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขอให้สอดส่องคอยสดับรับฟังข่าวสารต่าง ๆ ที่อาจเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติหรือบ้านเมืองของเรา จึงขอให้รีบรายงานให้ฝ่ายทหาร หรือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองได้ทราบทันที และเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนาเดิมแล้ว ขอให้บำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ประกอบอาชีพที่สุจริต ประหยัด อดออม และสร้างคุณประโยชน์แก่แผ่นดินสืบไป

โดยในพิธีได้นมัสการนิมนต์พระครูเขมะสุทธิธรรม เจ้าอาวาสวัดเม็งรายมหาราช เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย (ฝ่ายธรรมยุติ) ปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เหล่าทหารหาญที่จะกลับไปใช้ชีวิตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพและเป็นทหารกองหนุนที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติในครั้งนี้อีกด้วย

???????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
31/10/62