ข่าวศรีสะเกษ

ผู้ว่าฯศรีสะเกษมอบโล่”อาสาสมัครดีเด่น”ปี 2566 ของนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ให้แก่ ดร.กัลยาณี นายกฯท่องเที่ยวศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ !! ผู้ว่าฯศรีสะเกษมอบโล่”อาสาสมัครดีเด่น”ปี 2566 ของนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ให้แก่ ดร.กัลยาณี นายกฯท่องเที่ยวศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษครั้งที่ 10/2566 โดยมีนายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายธาตรี สิริรุ่งวนิช ปลัดจังหวัดศรีสะเกษและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ และภาคเอกชนมี ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยว นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก
มีพิธีก่อนการประชุม 4 รายการ รายการแรก นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก “รางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ให้ศึกษาธิการจังหวัด รายการที่สอง มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ”อาสาสมัครดีเด่น”ประจำปี 2566 จากนาย เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้แก่ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ และได้มอบรายการที่ 3-4 ตามลำดับ

ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดงานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น โล่ประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครดีเด่น เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ตุลา 2566 โดยมีนายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ในพิธีมอบโล่และเข็มประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครดีเด่น และ องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นประจำปี 2566 จำนวนทั้งหมด 261 คน ซึ่งมีหน่วยงานราชการได้รับจำนวน 90 คน องค์กรสาธารณประโยชน์จำนวน 72 คน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 28 คน องค์กรเอกชนอื่น 34 คน สภากาชาดไทย 18 คน และ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ จากจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับ “อาสาสมัครดีเด่น” จากหน่วยงานราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ซึ่งทั่วประเทศได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครดีเด่น เพียง 2 ราย เท่านั้น และในวันนี้นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ” อาสาสมัครดีเด่น”ประจำปี 2566 จากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ถือว่าเป็นเกียรติและเชิดชูคุณความดีให้แก่ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ เป็นอย่างยิ่ง ขอให้ผู้มีจิตอาสาได้ทำความดีช่วยเหลือสังคมเพื่อจะได้รับรางวัลแห่งคุณงามความดีนี้

************
ข่าว/ภาพ …. บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ