ข่าว นครนายก

นครนายก-วัดเขานางบวช สืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2566 ครั้งที่ 27

นครนายก-วัดเขานางบวช สืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2566 ครั้งที่ 27

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ที่วัดเขานางบวช ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา ร่วมกับวัดเขานางบวช และสภาวัฒนธรรมตำบลสาริกา ร่วมกันจัดงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 27 สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ในเทศกาลวันออกพรรษา โดยประชาชนผู้เข้าร่วมงาน “นุ่งผ้าไทยไปทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ” เพื่อร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยมี นายสุภกิณย์ แวงซิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดงานฯ นายชุมพลภัทร์ เลาหะพานิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี โดยมี นายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นางฐิติรัตน์ แวงซิน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก นายอำเภอเมือง หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันตระหนักถึงวันสำคัญ และส่งเสริมพระพุทธศาสนา สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา

โดยการเปิดงานมีขบวนเทวดา นางฟ้าโปรยดอกไม้ นำหน้าพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 100 รูป เดินลงจากมณฑปวัดเขานางบวช เพื่อรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชน ที่มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก และมีการทำบุญถวายกองผ้าป่าสามัคคี เพื่อบำรุงบูรณะปฏิสังขรณ์ที่ชำรุดทรุดโทรม

วันออกพรรษาคือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จะมีพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ซึ่งชาวพุทธเชื่อกันว่า เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกสู่เมืองมนุษย์ หลังจากที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้ว โดยในพรรษาที่ 7 พระองค์ได้เสด็จจำพรรษายังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อเทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดา 1 พรรษา ครั้นออกพรรษาแล้วในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 พระพุทธองค์เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ประทับที่เมืองสังกัสสะ มีพุทธศาสนิกชนไปเข้าเฝ้าเพื่อทำบุญตักบาตรกันเนืองแน่น ด้วยเหตุนี้ ชาวพุทธจึงยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก