ตราด/แรงศัทธาชาวอําเภอคลองใหญ่กว่า 10.000 คน ร่วมขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิมคลองรอบเมืองคลองใหญ่ จ.ตราด


ตราด/แรงศัทธาชาวอําเภอคลองใหญ่กว่า 10.000 คน ร่วมขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิมคลองรอบเมืองคลองใหญ่ จ.ตราด

เมื่อเวลา 07.00 น. เป็นต้นไป วันที่ 31 ธค.2562 คณะกรรมการศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ ได้ร่วมกันอัญเชิญองค์เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ ลงจากที่ประทับตั้งขบวนหน้าศาลเจ้าแม่แห่ไปรอบๆเขตเทศบาลตําบลคลองใหญ่ เพื่อให้ประชาชนทั้งชาวไทยและเชื้อสายเกาะกง ได้นมัสการกราบไหว้บูชาขอพรองค์เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัว เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ เป็นที่นับถือและศัทธาของชาวอําเภอคลองใหญ่มาช้านาน เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือของชาวอําเภอคลองใหญ่

ที่ยังเป็นที่สักการะบูชากราบไหว้ขอพรตามความเชื่อของพี่น้องชาวเรือประมงอีกด้วย ด้วยแรงศัทธาขอพอทํามาหากิน มีโชคมีลาภ สําหรับขบวนได้มีการเชิดสิงโตตามไปด้วย โดยมีนางสาวปอร์วัน ไชยศิริ เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ พร้อมด้วยนายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ นายเจริญ ชลาลัย รองนายก อบจ.ตราด สจ.เขตคลองใหญ่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตํารวจ ทหาร ประชาชน คณะกรรมการศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ และหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมขบวนแห่องค์เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่กว่า 10,000 คน โดยสร้างความคึกคักสีแดงไปทั่วคลองใหญ่ตลอดเส้นทางในการนําขบวนแห่รอบเมืองคลองใหญ่

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวรายงานในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด