ผู้ว่าราชการจังหวึดเชียงราย พร้อมคณะตรวจเยี่ยม จุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563


ผู้ว่าราชการจังหวึดเชียงราย พร้อมคณะตรวจเยี่ยม จุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะออกเดินสายตรวจเยี่ยมการติดตามการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ และด่านชุมชน โดยเมื่อบ่ายวันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 ตรวจเยี่ยมที่จุดตรวจ จุดสกัด และจุดบริการ ริมถนนพหลโยธิน หน้าโรงเรียนบ้านดู่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี ชุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย (ฝ่ายทหาร) ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย และสำนักงานประขาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ โดยตรวจเยี่ยม เพท่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้ความสะดวกและบริการแก่ประชาชน ตลอดทั้งนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมาในช่วงเทศกาลปีใหม่ ของวันส่งท้ายปีเก่าและวันต้อนรับปีใหม่ โดยมี ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ หน่วยกู้ชีพกู้ภัย อาสาสมัคร จิตอาสา

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เน้นย้ำให้ทุกจุดตรวจเข้มงวดกวดขัน เพราะช่วงค่ำคืนนี้เป็นช่วงที่มีการดื่มสังสรรค์เพื่อเฉลิมฉลองกับครอบครัว และจัดเลี้ยงกันอย่างคึกคัก อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะถนนสายหมู่บ้าน ชุมชน สายหลักสายรอง พบว่าเกิดอุบิตเหตุบ่อยครั้ง และเพื่อเป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และจิตอาสาพระราชทานที่ประจำจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ และด่านชุมชน รวมทั้งให้คำแนะนำร่วมแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

โดยการนี้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบน้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง อาหารสำเร็จรูป และได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการเสียสละ เป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติงาน และเน้นย้ำในการปฏิบัติงานให้เข้มข้น จริงจัง บังคับการใช้กฎหมายแก่ผู้กระทำผิด รวมถึงการช่วยเหลือ และบริการแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัย เพื่อมุ่งเป้าการลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเชียงราย ให้มีผู้เสียชีวิตลดลง ในช่วง 7วันอันตราย จากค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังให้ได้มากที่สุด

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ยังได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดการยิงปืนขึ้นฟ้าฉลองปีใหม่ เนื่องจากจะส่งผลแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณะ อีกทั้งยังเป็นอันตรายต่อการเดินอากาศของอากาศยานเหนือน่านฟ้าจังหวัดเชียงรายอีกด้วย

??????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
31/12/62

,