จันทบุรี-ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “ไอแบงก์ ส่งต่อคอมพิวเตอร์แบ่งปันสู่ชุมชน” เป็นของขวัญแก่เด็ก เยาวชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

จันทบุรี-ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “ไอแบงก์ ส่งต่อคอมพิวเตอร์แบ่งปันสู่ชุมชน” เป็นของขวัญแก่เด็ก เยาวชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันนี้ ( 10 ม.ค.63 ) ที่โรงเรียนวัดจันทนาราม ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาจันทบุรี จัดกิจกรรม “ไอแบงก์ ส่งต่อคอมพิวเตอร์แบ่งปันสู่ชุมชน” ภายใต้โครงการปันน้ำใจ ให้โอกาส โดยมอบคอมพิวเตอร์มือสองที่มีสภาพสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ดีทั้งสิน 130 เครื่อง ถือเป็นของขวัญแก่เด็ก เยาวชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทนาราม ซึ่งเป้นโรงเรียนที่ขยายโอกาส ที่เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเป็นโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม มีนักเรียนจำนวน 477 คน ซึ่งมีเด็กปกติ 377 คน

และเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ 100 คน โดยปัจจุบันโรงเรียนมีห้องคอมพิวเตอร์อยู่ 2 ห้อง ใช้ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา แต่ยังขาดห้องคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กพิเศษ และมีคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งานสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสืบค้นข้อมูลแสวงหาความรู้ และพัฒนาคุณภาพนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความสามารถ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใหญ่เห็นความสำคัญของเด็กที่เป็นอนาคตของประเทศชาติเสริมสร้างความอบอุ่นของสถาบันครอบครัว ตามคำขวัญของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา “ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก