Reporter&Thai Army

“ประสานความร่วมมือ ถ่ายทอดนโยบาย สมาคมแม่บ้านทหารบก”

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 คุณกัญจนากร เมธังกูร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 พร้อมด้วยคณะแม่บ้านของหน่วย กำหนดจัดประชุมหารือการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานตาม 6 โครงการหลักของสมาคมแม่บ้านทหารบก และรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง รวมถึงติดตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอาชีพเสริม (ผลิตภัณฑ์ฯ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมี่พัน, ข้าวพันผัก, ข้าวแคบ ตุ๊กตาแฮนด์เมด และกล่องกระดาษทิชชู) ในการต่อยอดปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย เป็นที่ต้องการของตลาด

โดยกิจกรรมในครั้งนี้สร้างความปลาบปลื้มดีใจให้กับคณะแม่บ้านของหน่วยเป็นอย่างมาก ที่ทางประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 มีความห่วงใยต่อกำลังพลและครอบครัว หาช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน