ข่าว ร้อยเอ็ด

พาณิชย์ร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมการรับซื้อข้าวเปลือกของตลาดกลางสินค้าเกษตรร้อยเอ็ด ราคา 1,100 บาทต่อตัน ได้ส่วนเพิ่มอีกตันละ 200 บาท

นายพงษ์ศักดิ์ วรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการรับซื้อข้าวเปลือกของ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด จำกัด(สกต.ร้อยเอ็ด จำกัด) ที่ตลาดกลางสินค้าเกษตรร้อยเอ็ด มีเกษตรกรมาขายข้าวหอมมะลิความชื้นสูงจำนวนมากในวันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย.2566 ทั้งนี้ท่านพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ดได้ขอให้ สกต.ร้อยเอ็ด ซื้อข้าวเปลือกให้เกษตรกรในราคานำตลาด และวันนี้ สกต.ไเซื้อข้าวมะลิ(ข้าวสด)กิโลกรัมละ11.10บาท/ก.ก.ตันละ 11,100 บาท และมีการให้เงินส่วนเพิ่มให้กับเกษตรกรที่มาขายข้าวเพิ่มอีกตันละ 200 บาท

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว