วันอาทิตย์ ที่ 26 เดือนมกราคม คศ.2020

มุกดาหาร เตรียม จัดงาน “บุญข้าวยาคู บูชาพระบรมสารีริกธาตุ” วัดป่าศิลาวิเวก ในระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2563

มุกดาหาร เตรียม จัดงาน “บุญข้าวยาคู บูชาพระบรมสารีริกธาตุ” วัดป่าศิลาวิเวก ในระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2563

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 63 ที่ผ่านมา ที่ห้องเรียนครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 105 วัดป่าศิลาวิเวก ถนนดำรงมุกดา ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พระอธิการอารัญ เขมกาโร เจ้าอาวาสวัดป่าศิลาวิเวก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดงาน “บุญข้าวยาคู บูชาพระบรมสารีริกธาตุ” วัดป่าศิลาวิเวก ในระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2563

นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน “บุญข้าวยาคู บูชาพระบรมสารีริกธาตุ” วัดป่าศิลาวิเวก กล่าวว่า ด้วยวัดป่าศิลาวิเวก กำหนดจัดงาน “บุญข้าวยาคู บูชาพระบรมสารีริกธาตุ” ในระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อริเริ่มการจัดงานบุญประเพณีที่มีความหมายในพุทธประวัติ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ขยายผล และยกระดับให้เป็นงานประจำปีของจังหวัดมุกดาหารได้ในโอกาสต่อไป ประกอบกับทางวัดได้รับมอบพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระสังฆราชประเทศศรีลังกา ซึ่งถือเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ที่จะสักการะบูชาองค์พระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งจะประดิษฐานถาวร ณ วัดป่าศิลาวิเวก
ด้านกำหนดการจัดงาน “บุญข้าวยาคู บูชาพระบรมสารีริกธาตุ” วัดป่าศิลาวิเวก ในระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ วัดป่าศิลาวิเวก ถนนดำรงมุกดา ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ในวันอาทิยต์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานในมณฑปบริเวณมณฑลพีธี เวลา 18.00น. ทำวัตร/สวดมนต์เย็น เวลา 20.00 น. รับฟังพระธรรมเทศนา เวลา 21.00 น. สวดลักขี และในวันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น. คณะสงฆ์บิณฑบาตเสร็จแล้วถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เวลา 09.30 น.อัญเชิญพระบรมสาริริกธาตุสู่ขบวนเกวียนข้าวยาคู เวลา 10.00 น เคลื่อนขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ตามเส้นทางที่กำหนด เวลา 11.00 น. ขบวนกลับถึงวัดป่าศิลาวิเวก อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานในมณฑลพิธีเข้าสู่พิธีกวนข้าวยาคู ตัวแทนจากโรงเรียน/ชุมชนมอบวัตถุดิบปรุงข้าวยาคู ทำพิธีกวนข้าวยาคู พิธีมอบรางวัล เวลา 12.00 น. ร่วมรับประทานข้าวยาคู เวลา 16.00 น. รำบูชา เวลา 18.00 น. สวดมนต์เย็น เวลา 19.00 น. รับฟังพระธรรมเทศนา และในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น. คณะสงฆ์บิณฑบาต ถวายข้าวยาคูแด่พระสงฆ์ เวลา 09.00 น. อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับที่ประดิษฐาน

นอกจากนี้ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวมุกดาหาร สวมใส่ชุดขาวร่วมพิธีและร่วมทำบุญโรงทานข้าวยาคู น้ำปานะ น้ำดื่ม ในงาน “บุญข้าวยาคู บูชาพระบรมสารีริกธาตุ” วัดป่าศิลาวิเวก ในระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2563

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร 081-0501177