วันจันทร์ ที่ 27 เดือนมกราคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พะเยา อลังการ!!ขบวนแห่องค์กฐินสะเปาบุญกฐินล้านนาวัดพระธาตุจอมศีล

พะเยา อลังการ!!ขบวนแห่องค์กฐินสะเปาบุญกฐินล้านนาวัดพระธาตุจอมศีล

วัดพระธาตุจอมศีล ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จัดงานบุญกฐินแห่สะเปาล้านนา ที่เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมที่นำเอาสะเปา หรือเรือสำเภา มาใช้ในการแห่องค์กฐิน เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงาม ของชาวล้านนา ที่งานบุญกฐินในยุคเก่าก่อนจะร่วมมือกันทำสะเปา เพื่อเป็นการแห่งานบุญที่ยิ่งใหญ่ของชาวล้านนา
ขบวนแห่องค์กฐิน ที่นำเรือสุวรรณหงส์ และสะเปา แบบล้านนา ในการแห่องค์กฐิน ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เป็นงานบุญ แห่สะเปาบุญกฐิน ที่ทางวัดพระธาตุจอมศีล ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ร่วมกันกับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ และศรัทธาบุญจากจังหวัดนนทบุรีและนครปฐม จัดขึ้น เพื่อเป็นการสืบทอดงานบุญกฐินประจำปี ที่นำเรื่องราววัฒนธรรมแบบล้านนาเข้ามาใช้ในขบวนแห่กฐิน เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวล้านนา

ซึ่งพระครูสุนทรวุฒิคุณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมศีล ระบุว่า การนำสะเปาหรือเรือสำเภาในการแห่องค์กฐินนั้น ถือว่าเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวล้าน ซึ่งในอดีตการทำบุญงานกฐิน ซึ่งใน 1 ปี จะมีเพียงครั้งเดียว ชาวบ้านจะร่วมมือกันทำการประดับตกแต่งและช่วยกันสานสะเปา และขบวนแห่กฐินที่เป็นสะเปา แบบล้านนาทำการแห่องค์กฐิน แต่ปัจจุบันไม่ค่อยได้ทำกัน ตนเองจึงได้ร่วมมือกับชาวบ้านฟื้นวัฒนธรรมที่ดีงาม ในเรื่องของความสามัคคีร่วมไม้ร่วมมือของชาวบ้านในการจักสานเรือสะเปาและทำเรือสัญลักษณ์ในการแห่องค์กฐิน ขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่ในการที่ร่วมมือกันแห่สะเปาบุญกฐินให้คงอยู่ต่อไป