วันศุกร์ ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020

จังหวัดร้อยเอ็ด… จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

จังหวัดร้อยเอ็ด… จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

วันนี้ (14 พ.ย.63) เวลา 08.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีข้าราชการทุกหมู่เหล่า นักเรียน นักศึกษา องค์กรภาคเอกชนจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล

ตลอดจนพระอัจฉริยภาพ และพระวิริยะอุตสาหะในการทุ่มเทให้กับการประดิษฐ์คิดค้น วิจัยและพัฒนาจนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริมากมายนานัปการ ซึ่งรวมถึงโครงการรพระราชดำริฝนหลวง อันก่อเกิดประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทย
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราชการ 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เนื่องด้วยวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498

เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงที่ขจัดปัดเป่า ความทุกข์ยากให้แก่มวลพสกนิกรของพระองค์ ที่ประสบภัยแล้ง และเป็นองค์ปรกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศจวบจนปัจจุบัน

//////ศรีไพร ทูลธรรม/รายงาน
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด