วันพุธ ที่ 15 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานบวงสรวงการก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7 ชั้น (หลังใหม่) และอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานบวงสรวงการก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7 ชั้น (หลังใหม่) และอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันนี้ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงการก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7 ชั้น (หลังใหม่) และอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สถานที่ก่อสร้างบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดสร้างด้วยวงเงิน 366 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี โดยอาคารศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7 ชั้น (หลังใหม่) ประกอบไปด้วยสำนักงานของหน่วยงานต่าง ๆ ห้องประชุมขนาดใหญ่ และอาคารจอดรถยนต์ ความสูง 5 ชั้น ด้านบนจะมีพื้นที่ส่วนออกกำลังกาย ด้านล่างเป็นศูนย์อาหาร เพื่อรองรับผู้มาติดต่อราชการ

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการฯ กล่าวว่า การจัดสร้างอาคารทั้ง 2 หลัง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ และเป็นศูนย์กลางการบริหารงานราชการในรูปแบบที่ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่รวดเร็ว รองรับการทำงานในระบบดิจิตอลมาใช้ในการทำงาน ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวก เมื่อมาติดต่อราชการและให้บริการกับประชาชนได้รวดเร็วฉับไว

ภาพ​ข่าว​//สุนทร​สอนแสนสุข///ผู้​สื่อ​ข่าว​จังหวัด​พระนครศรีอยุธยา​