Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าวเชียงใหม่

พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย มทน.3/ ผอ.ศอ.บส.ชน.เป็นประธานการแถลงข่าวร่วมกับ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.ช.ร., พ.ต.อ.มานพ เสนากูล รอง ผบก.ภ.จว.ช.ร., พ.ต.ท.ชินพัฒน์ อภิวัฒน์วุฒิกุล สว.กก.2 บก.ปส.3, พ.ท.กฤษฒิชัย กองกิจ เสธ.ฉก.ม.2, พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ กอ.รมน.จว.ช.ร.ในการตรวจยึดยาเสพติด

เมื่อ 29 พ.ย. 62 เวลา 1600 พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย มทน.3/ ผอ.ศอ.บส.ชน.เป็นประธานการแถลงข่าวร่วมกับ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.ช.ร., พ.ต.อ.มานพ เสนากูล รอง ผบก.ภ.จว.ช.ร., พ.ต.ท.ชินพัฒน์ อภิวัฒน์วุฒิกุล สว.กก.2 บก.ปส.3, พ.ท.กฤษฒิชัย กองกิจ เสธ.ฉก.ม.2, พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ กอ.รมน.จว.ช.ร.ในการตรวจยึดยาเสพติด

โดย บก.ควบคุม ศป.บส.ชน.ที่ 3 ศป.บส.ชน.ร่วมกับร้อยม.3 ฉก.ม.2 กกล.ผาเมือง,บก.ปส.3 บช.บส.และศป.ปส.อ.แม่สาย,บริเวณแนวชายแดน บ.ปางห้า – บ.ร้อง ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จว.ช.ร. โดยตรวจสอบพบกระสอบสีเขียวมีสายสะพาย จำนวน 7 กระสอบ ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวนประมาณ 2,000,000 เม็ด ณ บก.ควบคุม ศป.บส.ชน.ที่ 3 รร.บ้านผาตั้ง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จว.ช.ร.ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย