Uncategorized

ปกครองเชียงราย ร่วมกับ มทบ.37 จัดระเบียบสังคม หอพัก อพาร์ทเม้นท์ ที่พักอาศัยเชียงรายให้น่าอยู่

ปกครองเชียงราย ร่วมกับ มทบ.37 จัดระเบียบสังคม หอพัก อพาร์ทเม้นท์ ที่พักอาศัยเชียงรายให้น่าอยู่

///////////////////////////////////////
วันนี้ 8 ต.ค.61 นายณรงค์พล คิดอ่าน ป้องกันจังหวัดเชียงราย เป็นประธานปล่อยแถวชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดเชียงราย โดยสนธิกำลังทหารจาก มทบ.37 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ศึกษาธิการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ตรวจคนเข้าเมือง สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย เทศบาลนครเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กว่า 60 นาย ร่วมออกตรวจดูแลความสงบเรียบร้อยหอพักและอพาร์ตเมนต์ บริเวณชุมชนเกาะลอย เขตเทศบาลนครเชียงราย ว่ามีการดำเนินการตาม พรบ.หอพัก และ พรบ.ควบคุมอาคารหรือไม่ พบมีอพาร์ตเมนต์บางแห่งจดทะเบียนห้องพักผิดประเภท และมีบางจุดที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง ปลั๊กไฟ สายไฟ ที่ต้องพร้อมใช้งานและปลอดภัยอยู่เสมอ จึงได้กำชับให้ผู้ดูแลหอพักดำเนินการแก้ไข และยังพบมีการจำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงได้ดำเนินการทางกฎหมายและตักเตือน
ทั้งนี้จังหวัดเชียงรายจะดำเนินการออกตรวจปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำความผิด และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น


แหล่งข่าว – นกยุง
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ///// รายงาน /////////