ณ จังหวัดปัตตานี คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ

วันที่ 6 กันยายน 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ จังหวัดปัตตานี คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

รวมทั้งการรักษาความมั่นคงและปกป้องผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบกและทางทะเล ศึกษาดูงาน และร่วมประชุมกับสภาสันติสุขตำบลบาราเฮาะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี รวมทั้งได้เยี่ยมชมพร้อมทั้งให้กำลังใจเยาวชนในสถานบำบัดบ้านแสนสุข ตำบลบาราเฮาะ องค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน