วันจันทร์ ที่ 26 เดือนตุลาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผ่านห้วงเวลาที่มีคุณค่าของทหารใหม่ พร้อมความเสียสละ ความมีน้ำใจและความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ” กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 เดินตามนโยบาย แม่ทัพภาคที่ 3 สร้างทหารใหม่ ประพฤติดี วินัย จิตสาธารณะ ผ่านการฝึกสอน แข็งแกร่ง สง่างาม..

“ผ่านห้วงเวลาที่มีคุณค่าของทหารใหม่ พร้อมความเสียสละ ความมีน้ำใจและความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ” กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 เดินตามนโยบาย แม่ทัพภาคที่ 3 สร้างทหารใหม่ ประพฤติดี วินัย จิตสาธารณะ ผ่านการฝึกสอน แข็งแกร่ง สง่างาม..

#Smart Behavior น้ำใจที่งดงามของทหารใหม่ ตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 3 มีความประพฤติดี มีวินัยและมีจิตสาธารณะ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ได้ปล่อยน้องๆ ทหารใหม่ ผลัดที่ 1 รุ่นปี 2563 น้องลาพักบ้าน หลังจากที่เข้าประจำการ เมื่อเดือน กันยายน 2563 ที่ผ่านมา จนกระทั่งได้ทำการฝึกในหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ซึ่งนอกจากการฝึกตามระเบียบหลักสูตรการฝึกทหารใหม่แล้วนั้น หน่วยได้ปลูกฝังความเป็น Smart Behavior ควบคู่กันไปด้วย โดยให้ครอบครัวน้องๆทหารใหม่ ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น นอกจากนี้ น้องทหารใหม่ ก่อนเดินทางกลับบ้านทุกครั้ง จะซื้อของกลับไปเยี่ยมครอบครัวและผู้มีพระคุณ รู้จักแบ่งปันครอบครัว สร้างความปลาบปลื้มทั้งผู้ให้และผู้รับ

ภายหลังน้องๆ ทหารใหม่ทุกนาย พบหน้าพ่อแม่ ภรรยา บุตร ต่างก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่ด้วยความคิดถึงและห่วงใยจนน้ำตาไหลรินออกมา ความปิติปลื้มของผู้เป็นพ่อแม่ เมื่อได้พบกันลูกชาย … ทั้งพ่อแม่และลูกต่างกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ พร้อมโอบกอดกันแน่น…..ทุกครั้งที่ได้กลับมาเยี่ยมครอบครัว..

ทั้งนี้ ครอบครัวทหารใหม่ต่างสวมกอดด้วยความคิดถึงและตื้นตันใจ หลังเห็นลูกหลานสวมเครื่องแบบชายชาติทหารด้วยความสง่างาม เข้มแข็ง มีระเบียบวินัย และสุขภาพแข็งแรง พร้อมรับประทานอาหารร่วมกันอย่างมีความสุข หลังเหล่าทหารใหม่เข้ารับการฝึกเป็นเวลากว่า 6 สัปดาห์ โดยครอบครัวดีใจที่บุตรหลานที่ได้เข้ามารับใช้ชาติด้วยการเป็นทหารนั้น มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งด้านความแข็งแรง ทางร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งการมีคุณลักษณะทางทหารที่ดี รู้สึกว่าลูกโตขึ้น มีความเป็นผู้นำมากขึ้น

ด้าน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนทหารปืนใหญ่ที่ 4 ได้มอบรางวัลแด่กำลังพลทหารกองประจำการที่มีความประพฤติดี ขยัน อดทน ตั้งใจปฎิบัติราชการ มีจิตอาสาสาธารณะ ที่สำคัญคือเป็นคนดี เพื่อตอบแทนความดี มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย ขยันช่วยเหลืองาน และกิจกรรมของหน่วยมาโดยตลอด ปัจจุบันหน่วยมีการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกมิติอยู่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้ความใส่ใจต่อชีวิตความเป็นอยู่นอกรั้วทหาร และให้ความสำคัญกับทหารทุกคนเหมือนเป็น ” ญาติพี่น้องและคนในครอบครัว ” ‘ญาติเขาก็เหมือนญาติเรา’

ซึ่งที่ผ่านมาทางหน่วยจะมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อให้น้องๆ ทหารใหม่ทุกนายรับราชการอย่างมีความสุข พร้อมกับคุณภาพที่ดีของครอบครัวทหารใหม่ทุกนาย

เป็นที่น่าภาคภูมิใจแก่ครอบครัวทหารใหม่ทุกนายที่ได้มารับใช้ประเทศชาติแลได้คลายทุกข์ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลอันเป็นที่รัก สมกับความเป็น “สุภาพบุรุษชายชาติทหาร” อันเป็นกำลังสำคัญของประเทศสืบไป