ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 พบปะพัฒนาสัมพันธ์ คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย – เมียนมา

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 พบปะพัฒนาสัมพันธ์ คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย – เมียนมา TBC… ผู้บังคับการหน่วยยุทธศาสตร์ทหารจังหวัดท่าขี้เหล็ก พาชมด่านตรวจหมากยาง…คัดกรองเชื้อไวรัส COVID – 19

พันเอก สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 นำคณะพบปะพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นฝ่ายไทย – เมียนมา TBC กับ พันเอก ต่อ สิ่นอู ผู้บังคับการ หน่วยยุทธศาสตร์ทหาร จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมี หัวหน้าสส่วนราชการฝ่ายไทยและฝ่ายเมียนมา เข้าร่วมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรม1G1 ท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

จากนั้น พันเอก ต่อ สิ่นอู ผู้บังคับการ หน่วยยุทธศาสตร์ทหาร จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พา พันเอก สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 นำคณะ เดินทางไปเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เมียนมา ในการตั้งจุดตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด – 19 ที่ด่านหมากยาง ซึ่งเป็นด่านตรวจที่ใหญ่ที่สุด ก่อนจะเข้า – ออก เมืองท่าขี้เหล็ก จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา