Uncategorized

อยุธยาซิตี้พาร์ค เชิญชวนชาวอยุธยาสักการะ “พระแม่กวนอิม ” โดยอัญเชิญมาจากประเทศจีน ฉลองเทศกาลตรุษจีน ปีหมูทอง

อยุธยาซิตี้พาร์ค เชิญชวนชาวอยุธยาสักการะ “พระแม่กวนอิม ” โดยอัญเชิญมาจากประเทศจีน ฉลองเทศกาลตรุษจีน ปีหมูทอง

เมื่อเวลา 14:00 น.วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมพิธีสักการะ พระแม่กวนอิม โดยศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จัดพิธีสักการะ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร “พระแม่กวนอิม” พระโพธิสัตว์ที่ได้รับการบูชาแพร่หลายมากที่สุด และเป็นสัญลักษณ์แห่งเมตตามหาการุณย์เพื่อโปรดสัตว์ให้หลุดพ้นจากห้วงทุกข์ โดยได้อัญเชิญ “พระแม่กวนอิม” ปางยืนประทานพร จากกรุงปักกิ่ง ความสูงกว่า 3 เมตร มาให้ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและและจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมสักการะ ขอพรเสริมสิริมงคลในเทศกาลตรุษจีนรับปีหมูทอง นอกจากนี้ภายในงานยังมีกระดาษแดงไว้สำหรับท่านที่ต้องการแก้ปีชงอีกด้วย
ร่วมสักการะขอพร พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร “พระแม่กวนอิม” วันนี้ – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ บริเวณ Event Park ลานจอดรถด้านหลัง ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

ภาพข่าว///สุนทร สอนแสนสุข///ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา