ข่าว พะเยา

พะเยาอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นำปั่นจักรยาน DPD BIKE ครั้งที่ 17 ปั่นกินลมชมกว๊านพะเยา @พะเยา

พะเยาอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นำปั่นจักรยาน DPD BIKE ครั้งที่ 17 ปั่นกินลมชมกว๊านพะเยา @พะเยา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.30 นายมณฑลสุดประเสริฐอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นประธาน เปิดงาน กิจกรรม ปั่นจักรยาน DPT BIKE ครั้งที่ 17 ปั่นกินลมชมกว๊านพะเยา@ พะเยา บริเวณ ข่วงวัฒนธรรม อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองริมกว๊านพะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด พะเยา ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมจักรยาน จังหวัดพะเยา และสมาชิกชมรมจักรยาน Dpt Bike ร่มปั่นจักรยาน จุดเริ่มต้นหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองไปตามถนนเส้นทางถนนรอบกว๊านพะเยาระยะทาง 26 กิโลเมตร

ทั้งนี้ ทางกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดงานแข่งขันกีฬาโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ลำแพนก้องโลกเกม ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

 

และได้มีกิจกรรมปั่นจักรยาน Dpt Bike ครั้งที่ 17 ปั่นกินลมชมกว๊านพะเยา@พะเยา ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพกระชับความสัมพันธ์ของบุคลากรในกรม และเป็นการ ท่องเที่ยวชมทรัพยากรธรรมชาติประวัติศาสตร์ ที่สวยงามของเมืองพะเยาที่ติดอันดับ 6 ใน 10 เมืองน่าอยู่ อีกทั้งยังมีกว้านพะเยาทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ ของภาคเหนือตอนบน ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นประจำ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา ด้วยดังกล่าว