Uncategorized

ผู้ว่าฯพิจิตรจับมือห้างท็อปส์พลาซ่าจัดงานเกษตรแฟร์ยกระดับสินค้าเกษตรผู้ผลิตพบผู้บริโภค

ผู้ว่าฯพิจิตรจับมือห้างท็อปส์พลาซ่าจัดงานเกษตรแฟร์ยกระดับสินค้าเกษตรผู้ผลิตพบผู้บริโภควันที่ 31 ก.ค. 2561 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดงานเกษตรแฟร์ปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของ คุณเอ็มมานูเอล กูรอนน์ Executive Vice Pressident , คุณภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ Executive Vice Pressident Marketing และ หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร โดยงานดังกล่าวได้จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าท็อปส์พลาซ่าพิจิตร โดยภายในงานได้เปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรนำสินค้าเข้ามาจำหน่าย โดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการยกระดับสินค้าพืชผลทางการเกษตร รวมถึงผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มีโอกาสก้าวเข้าสู่สินค้ามาตรฐาน โดยได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรระดับ 5 ดาว รวมถึงพืชผักผลผลิต สินค้าทางการเกษตรของเกษตรกรที่ทำเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์บริโภคแล้วปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยภายในงานจัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม -2 สิงหาคม 2561 ซึ่งมีเกษตรกรได้นำสินค้ามาวางจำหน่ายกว่า 30 บูธ อีกทั้งทางห้างท็อปส์พลาซ่าก็ยังนำผลไม้นานาชนิดจากทั่วประเทศมาขายในราคาถูก ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรอีกด้วย
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า จังหวัดพิจิตรได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาคเอกชนอย่างดียิ่งในการที่เปิดโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า

ส่วนสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นหน่วยงานราชการก็คือหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึง สนง.พัฒนาชุมชน ก็จะคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพมาจำหน่าย เรียกได้ว่างานนี้รวบรวมของดีราคาถูกมาอยู่ในห้างสรรพสินค้าที่เป็นตลาดติดแอร์ให้ผู้ผลิตได้พบผู้บริโภค เลือกช้อป เลือกชิม เลือกซื้อ ได้อย่างจุใจ อีกด้วย สิทธิพจน์ พิจิตร