ข่าวกระแสสังคม

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมเเพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี : สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ภริยาผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่

11 นายอำเภอปากเกร็ด ผู้แทนศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี และผู้เกี่ยวข้อง เฝ้ารับเสด็จสมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี