Uncategorized

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จัดแหล่งเรียนรู้วิทย์นอกห้องเรียนให้กับเยาวชนกระบี่ คาดว่ามีนักเรียนเข้าร่วมงาน 5พันกว่าคน

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จัดแหล่งเรียนรู้วิทย์นอกห้องเรียนให้กับเยาวชนกระบี่ คาดว่ามีนักเรียนเข้าร่วมงาน 5พันกว่าคน

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ได้จัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ขึ้นเนื่องด้วยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กำหนดจัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์”(อพวช.) ขึ้น ณ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 13 ในวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 โดยมี สมโภช โชติชูช่วง ปลัดจังหวัดกระบี่ เป็นประธานพิผธีเปิด พร้อมด้วยนายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 นายประสิทธิ์ พลประชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภันฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นายภาสกร สนธิกุล ผู้กำกับการสภ.คลองท่อม โรงพยาบาลคลองท่อม ร้านกิจโชคนานาภัณฑ์ ตลอดจน คณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมดังกล่าว
กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนสนุกและสร้างสรรค์ จินตนาการณ์กับกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ ที่หลากหลายให้กับเยาวชนในต่างจังหวัด ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทัดเทียมกับในส่วนกลาง
ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการต่อเนื่องมา เป็นระยะเวลา 13 ปี อพวช. ได้มีโอกามาจัดแสดงที่ จ.กระบี่ จำนวน 3ครั้ง ในปีนี้เป็นครั้งที่ 4 และคาดว่าจะมี นักเรียนทั่วทั้งภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 5137 คนสำหรับนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆที่ได้นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ คือ 1.นิทรรศการแบบสื่อสัมผัส 2. นิทรรศการชุด ตะลุยห้วงอวกาศ 3. Enjoy Science สายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อกระตุ้นความสนใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและยังมีกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เกมส์และของเล่นวิทยาศาสตร์ กิจกรรมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ กิจกรรม Make Space ห้องทดลองวิทยาศาสตร์และชม นิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ ด้านพลังงาน
นายธัชเวชว์ จันทร์ศรีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13กล่าวว่าทั้งนี้ในนามของโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ รู้สึกเป็นเกียรติ ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยเห็นว่า โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ มีศักยภาพเพียงพอและเหมาะสมที่จะเป็นสถานที่จัดงาน เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนในต่างจังหวัดได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์เทียบเท่ากับยาวชนและประชาชนในส่วนกลาง
ด้านนาย สมโภช โชติชูช่วง ปลัดจังหวัดกระบี่ กล่าวทิ้งท้ายว่า ในการจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติร่วมกับ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ตนเองในฐานะผู้แทนชาวกระบี่ รู้สึกดีใจและมีความยินดี ที่ได้มีโอกาสสัมผัส และสร้างประสบการณ์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และหวังว่าจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ในจังหวัดกระบี่ต่อไป

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน