Uncategorized

มนพ.ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์(ซีพี) จัดตั้ง Social Enterprise ขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ นำร่องจังหวัดนครพนมแห่งแรกของประเทศ

มนพ.ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์(ซีพี) จัดตั้ง Social Enterprise ขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ นำร่องจังหวัดนครพนมแห่งแรกของประเทศ

วานนี้(1 สิงหาคม 2561) เวลา 10.30 น. ณ ห้องพะยูง ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ให้การต้อนรับ นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์

กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยคณะ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือเบื้องต้น ในด้านความร่วมมือทางวิชาการและกิจการเพื่อสังคม ภายใต้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกันในด้านการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส และสานต่อศาสตร์พระราชา โดยทางมูลนิธิฯ เห็นว่ามหาวิทยาลัยนครพนมมีศักยภาพและความพร้อม ที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในความร่วมมือทางวิชาการและกิจการเพื่อสังคมสำหรับผู้สูงอายุ จึงได้ประชุมหารือจัดตั้งคณะทำงานและวางแผนดำเนินการร่วมให้เกิดการจัดตั้ง Social Enterprise ขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุนำร่องในจังหวัดนครพนม เพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดนครพนมต่อไป

ภาพ/ข่าว : พัฒนะ พิมพ์แน่น ผู้สื่อข่าว จ.นครพนม