Reporter&Thai Army Uncategorized

หน่วยรบราชนาวี ให้การต้อนรับผู้บัญชา การทหารเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างสมเกียรติ

หน่วยรบราชนาวี ให้การต้อนรับผู้บัญชา การทหารเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างสมเกียรติ
พล.ร.อ.เฉิน จินหลง ผู้บัญชาการทหารเรือ สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะฯ เดินทางเยือนประเทศไทยอย่าง

เป็นทางการ และเข้าร่วมชมขบวนพยุห ยาตราทางชลมารค ในฐานะแขกของ กองทัพเรือ ระหว่างวันที่ 9 – 12 ธ.ค.62
ในการเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมหน่วยบัญชาการนา วิกโยธิน กองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชา การนาวิกโยธิน ได้จัดให้มีการตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ พิธียิงสลุตทางบกด้วยปืน 130 มม.ของ สอ.รฝ. “ซึ่งผลิตจากประเทศจีน “ ณ บริเวณลานหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน รับฟังบรรยายสรุปภารกิจของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และชมการสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร
โดยมี พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ผบ.นย.) พล.ร.ต.อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชา การหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ร่วมให้การต้อน รับอย่างสมเกียรติ ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี จ.ชลบุรี รายงาน
ภาพ/ข่าว จาก กพร.หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน