ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเชียงใหม่

ศิลปินนักร้องนักแสดง ในการจัดงาน Unseen Lanna 2018 และตลาดสานพลังประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ธีมงาน“เยือนถิ่นล้านนา ยลคุณค่าภูมิปัญญาไทย”ระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 16 กันยายน 2561

ศิลปินนักร้องนักแสดง ในการจัดงาน Unseen Lanna 2018 และตลาดสานพลังประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ธีมงาน“เยือนถิ่นล้านนา ยลคุณค่าภูมิปัญญาไทย”ระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 16 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่