Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าว เชียงราย

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย พร้อม ผู้ว่าฯ เชียงราย ประชุม Video Conference นายกรัฐมนตรีสั่งการ!!! ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง…ติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนดูแลสุขภาพ

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย พร้อม ผู้ว่าฯ เชียงราย ประชุม Video Conference นายกรัฐมนตรีสั่งการ!!! ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง…ติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนดูแลสุขภาพ

พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่ เมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมชี้แจงผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ในการนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายประจญ ปรัญช์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตลอดทั้ง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงนโยบายในครั้งนี้ ที่ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย อย่างพร้อมเพรียง

โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ชี้แจงถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดสถานการ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในประเทศไทยที่มีหลากหลายปัจจัย ทั้งจากยานพาหนะที่ใช้น้ำมันดีเซล ปัญหาหมอกควันในประเทศกลุ่มอาเซียนที่ลอยมากระทบ การเผาวัชพืชของประชาชนในพื้นที่ การผันผวนของสภาพอากาศประกอบกับเป็นช่วงผลัดเปลี่ยนฤดูกาล จึงทำให้มีฝนตกน้อยลงทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการชี้แจงมาตรการขั้นต้นอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดรับทราบโดยทั่วกัน

ซึ่งในขั้นต้นนี้ ได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทางสุขภาพที่จะได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว ในพื้นที่ที่ฝุ่นละอองเกินมาตรฐานควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรม หรือออกกำลังกายกลางแจ้ง หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านเป็นเวลานาน ควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันฝุ่นละออง รวมถึงป้องกันโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจด้วย

นอกจากนี้ ยังได้แจ้งเตือนเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งในขณะนี้ทางภาคเหนือและอีสานจะมีปริมาณน้ำที่ลดลง เสี่ยงประสบภัยแล้ง ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยสถานการณ์โดยรวมดีขึ้นแล้ว ขณะนี้อยู่ในระยะของการฟื้นฟู และระบายในบางพื้นที่ ส่วนทางภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้น ซึ่งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ไม่ได้ต้องการให้ประชาชนตื่นตระหนก แต่เป็นการเตรียมการเพื่อรับมือกับสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นเท่านั้น โดยได้เน้นย้ำกับผู้ว่าราชการทุกจังหวัดให้มีการสื่อสาร และมีปฏิสัมพันธ์ต่อประชาชนเสมอ เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของรัฐบาลที่มุ่งหวังจะบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชนอย่างยั่งยืน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย