Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

รพ.ร้อยเอ็ด..จัดแถลงข่าว Kick off เปิดโครงการ ร้านยาชุมชนอบอุ่น ลดความแออัดในโรงพยาบาล

เมืองร้อยเอ็ด….

รพ.ร้อยเอ็ด..จัดแถลงข่าว Kick off เปิดโครงการ ร้านยาชุมชนอบอุ่น ลดความแออัดในโรงพยาบาล

ในวันนี้วันอังคารที่(1 ตุลาคม 2562) เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสาเกต(ชั้น 7)อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ิ *นายแพทย์ ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด *ดร.ดุสิต ศรีโคตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น**นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่าว Kick off *เปิดโครงการ “ร้านยาชุมชนอบอุ่น”ลดความแออัดในโรงพยาบาล ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยใช้กลไกร้านยา พร้อม***นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ผอ.รพ.สต.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าร่วมรับฟังแถลงข่าวในวันนี้เป็นจำนวนมาก
*นายแพทย์ ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การลดความแออัดในโรงพยาบาล เพื่อการพัฒนาระบบบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยใช้กลไกร้านยา ภายใต้โครงการ “ร้านยาชุมชนอบอุ่น” ในผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง สามารถรับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงฯ ทั้งหมด 9 แห่ง

*กำหนดเปิดให้บริการพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่(1 ตุลาคม 2562)** โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ใช้เงินกองทุน “รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม” ของเงินกองทุนหลักประกันฯ ปี 2562 **สำหรับจ่ายค่าจัดบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล *33,000 บาทต่อร้านยา 1 แห่งต่อปี ค่าจัดบริการด้านยาและเวชภัณฑ์สําหรับร้านยา 70 บาทต่อใบสั่งยา **โดยกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการด้านยา 3 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 โรงพยาบาลจัดยาให้ผู้ป่วยเป็นรายบุคคล แล้วจึงส่งให้ร้านยาเพื่อส่งมอบตามขั้นตอน

รูปแบบที่ 2 ให้ร้านยาเป็นหน่วยสำรองยาของโรงพยาบาลอีกหน่วยหนึ่ง

รูปแบบที่ 3 ร้านยาจะดำเนินการจัดหายามาให้บริการผู้ป่วยเอง
สปสช. จะรับขึ้นทะเบียนร้านยาเพิ่มเติมได้อีก โดยจะให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ด (แม่ข่าย) เสนอเพื่อพิจารณาเพิ่มได้เดือนละ 1 ครั้ง
ทั้งนี้ ได้มอบป้ายสัญลักษณ์ “ร้านยา GPP”(Gpp : Good Pharmacy Practice หมายถึงหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน) ให้แก่ผู้ประกอบการร้านยาที่เข้าร่วมโครงการฯ
รับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน 9 แห่ง นำร่องโรคความดันโลหิตสูงและโรคต่อลูกหมากโต 1 ตุลาคม นี้ ส่วนโรคเบาหวาน และโรคหอบหืด ในระยะถัดไป

*”นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาลลดความแออัดในโรงพยาบาล เพิ่มความสะดวกให้ประชาชนรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน เครือข่ายโรงพยาบาลร้อยเอ็ดใกล้ใจ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 2 โรค คือ โรคความดันโลหิตสูง และ โรคต่อมลูกหมากโต ส่วนโรคเบาหวาน และโรคหอบหืด จะจัดบริการในระยะถัดไป โดยผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการต้องได้รับการตรวจและรักษาโดยแพทย์ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด แล้วรับยาต่อเนื่องที่ร้านยาใกล้บ้าน โดยจะมีการนัดพบแพทย์อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งมีร้านยาชุมชนอบอุ่นเข้าร่วมโครงการ 9 ร้าน ได้แก่

1. สบายดีเภสัช ซอย 13 ถนนเทวาภิบาล

2. เภสัชกรทาริกา ตลาดทุ่งเจริญ

3. บ้านหมอยาเภสัช ตลาดหนองแคน

4. ห้องยาเภสัชกร ถนนหายโศรก ติดธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหายโศรก

5. ร้านยาเภสัชกร เยื้องธนาคารกรุงไทย ใกล้พิพิธภัณฑ์ร้อยเอ็ด

6. วีระเภสัช ติดธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาหายโศรก

7. ยู มี แคร์ ตรงข้ามร้าน V-shop ตลาดหนองแคน

8. ร้านยาจริงใจ ตลาดหนองแคน

9. คลังยาดีเภสัช ตลาดหนองแคน

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โทร. 0-4351-8200 – 5 ต่อ 7182

{{{}}}}{{{}}}{{{}}}ONLINE TV
ศรีไพร ทูลธรรม :: ภาพ/ข่าว
*อสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ผู้สื่อข่าว:สำนักข่าวTIGER NEW TV-AEC-TV,PALANCHAI-TV.COM