ข่าวเด่น

เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 38 /เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมการประชุมสรุปผลการใช้กำลังจิตอาสา (เฉพาะกิจ) เพื่อทำให้ประชาชนมีความสุข ประจำปี 2566

เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 38 /เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมการประชุมสรุปผลการใช้กำลังจิตอาสา (เฉพาะกิจ) เพื่อทำให้ประชาชนมีความสุข ประจำปี 2566

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38 มอบหมายให้ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 38 /เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมการประชุมสรุปผลการใช้กำลังจิตอาสา (เฉพาะกิจ)

เพื่อทำให้ประชาชนมีความสุข ประจำปี 66 (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) และรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านจิตอาสา ผ่านระบบ VTC โดยมี พลเอก ธรรมนูญ วิถี รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน