ข่าวเด่น

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 นำจิตอาสา พร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัย บูรณาการทุกภาคส่วน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 นำจิตอาสา พร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัย บูรณาการทุกภาคส่วน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน พร้อมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว รถยนต์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 1 คัน ร่วมกับ กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์, ที่ว่าการ อำเภอหล่มสัก,

เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว, และสมาคมอาสาสมัครร่วมกตัญญูเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก เข้าติดตามประเมินสถานการณ์น้ำไหลเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำป่าสัก ในเขตเทศบาลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเตรียมการเข้าป้องกันวางแผนลดผลกระทบความเสียหาย และเป็นข้อมูลในการแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ทั้งนี้ หน่วยได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการมอบอาหารกล่องและน้ำดื่มสะอาด บก.ทท. จำนวน 200 ขวด ให้กับราษฎรผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป ณ บ้านตาลเดี่ยว หมู่ 2, บ้านน้ำอ้อย หมู่ 3, บ้านท่ากกแก หมู่ 4 และ บ้านศรีสะอาด หมู่ 11 ตำบลตาลเดียว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์