เกษตรกร

พิจิตรผู้เลี้ยงปลาในกระชังแม่น้ำน่านเจอวิกฤตปลาตายลอยเป็นแพอย่างไม่ทราบสาเหตุ

พิจิตรผู้เลี้ยงปลาในกระชังแม่น้ำน่านเจอวิกฤตปลาตายลอยเป็นแพอย่างไม่ทราบสาเหตุ
วันที่ 31 ต.ค. 2561 พ.อ.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำน่านที่ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซึ่งพบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทับทิมในกระชังบริเวณแม่น้ำน่าน เปิดเผยถึงความเดือดร้อนว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ปลาทับทิมที่เลี้ยงไว้ในกระชังเกิดการตายอย่างไม่ทราบสาเหตุ อัตราเฉลี่ยการตายของปลาทับทิมที่เลี้ยงไว้ในกระชังดังกล่าวมีการตายวันละหลายร้อยตัวเพียงช่วงแค่ 2-3 วันมานี้พบว่าปลาทับทิมที่เลี้ยงไว้ในกระชังตายไปแล้วกว่า 2,000 ตัว สำหรับสาเหตุของการตายของปลาทับทิมที่เลี้ยงไว้ในกระชังนั้น เกษตรกรสันนิษฐานว่า

ช่วงนี้นาข้าวของชาวนาเริ่มจะเข้าฤดูกาลเก็บเกี่ยว จึงทำให้ต้องมีการระบายน้ำทิ้งจากท้องนาลงสู่แม่น้ำลำคลอง ซึ่งอาจมีสารเคมีปนเปื้อนลงมาด้วย หรืออีกสาเหตุหนึ่งที่คาดเดาก็คือตอนเช้ามีอากาศหนาวเย็น ส่วนตอนบ่ายอากาศยังคงร้อนจัด จึงอาจเป็นสาเหตุที่อากาศปรับเปลี่ยนแล้วทำให้ปลาที่อยู่ในกระชังเกิดอาการช็อก เพราะอากาศที่เปลี่ยนแปลงก็อาจเป็นได้ ซึ่งในเบื้องต้นหน่วยงานของประมงจังหวัดพิจิตรได้ลงพื้นที่มาเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อไปพิสูจน์หาถึงสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว ท่ามกลางความห่วงใยเนื่องจากจุดเกิดเหตุอยู่ต้นน้ำเหนือการประปาพิจิตรเพียงไม่กี่กิโลเมตร เหตุน่าห่วงใยก็เพราะว่าการประปาพิจิตรก็ต้องสูบน้ำจากแม่น้ำน่านไปทำน้ำประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภคหรือไปทำเป็นน้ำกินน้ำใช้ ซึ่งถ้าหากในน้ำมีสารเคมีหรือสิ่งปนเปื้อนผู้ได้รับผลกระทบมิใช่แค่เพียงปลาทับทิมที่เลี้ยงในกระชังเท่านั้น แต่อาจจะส่งผลถึงผู้กิน ผู้ใช้ น้ำประปาก็อาจเป็นได้ ดังนั้นเรื่องดังกล่าวจึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆเสียแล้ว

สิทธิพจน์ พิจิตร