อุบัติเหตุ

เรื่องเหลือเชื่อ แต่เป็นเรื่องจริง ที่ถูกกำหนดโดยพระเจ้า ให้มนุษย์โลกได้เห็น คือในบรรดาผู้โดยสารเครื่อง LION ที่ตกทะลเมื่อวาน 188 + 1 ทารก = 189 ชีวิต…แต่ ไอ้ตัวเล็ก 1 ทารกนี่แหละ ที่รอดคนเดียว

เรื่องเหลือเชื่อ แต่เป็นเรื่องจริง ที่ถูกกำหนดโดยพระเจ้า ให้มนุษย์โลกได้เห็น คือในบรรดาผู้โดยสารเครื่อง LION ที่ตกทะลเมื่อวาน 188 + 1 ทารก = 189 ชีวิต…แต่ ไอ้ตัวเล็ก 1 ทารกนี่แหละ ที่รอดคนเดียว และ ลอยน้ำอยู่ อย่างเหลือเชื่อ..

 

Comments are closed.