Uncategorized ข่าว เพชรบูรณ์

นายดุสิต จันทรกานต์ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เดินทางมาชมตลาดประชารัฐณ ลาน เชื่อมต่อทางเดิน ตัวอาคารของศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 น นายดุสิต จันทรกานต์ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เดินทางมาชมตลาดประชารัฐณ ลาน เชื่อมต่อทางเดิน ตัวอาคารของศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

 

โดยมีการพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของร่วมโครงการตลาดประชารัฐได้มีการซื้อของจากพ่อค้าแม่ค้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของร่วม โครงการประชารัฐ นายดุสิต จันทรกานต์ ได้ย้ายมาจากจังหวัดพิจิตร มาเป็นอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนท่านอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์คนเก่าได้ย้ายไปอยู่จังหวัดอุทัยธานี