ข่าว ราชบุรี

จ.ราชบุรี/ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร เนื่องพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจำปี 2562

จ.ราชบุรี/ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร เนื่องพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจำปี 2562
เช้าวันนี้ (2 มีนาคม 2562) ที่โรงยิมเนเซียมราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนารถบพิตร เนื่องในวัน”พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย “ประจำปี 2562 ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบถวายพระราชสมัญญา พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร โดยกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันมาตรฐานผีมือแรงงานแห่งชาติ ทางสถาบันพัฒนาผีมือแรงงาน 4 ราชบุรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ สถิตในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์ .ในการนี้ทางสถาบันพัฒนาผีมือแรงงาน 4 ราชบุรียังได้จัดพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจำนวน 3 ราย มอบเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน1 ราย และใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของผู้ประกอบการอาชีพจำนวน 1 ราย

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน