ข่าว ร้อยเอ็ด

ชมรม”อสม”ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด(ไว้อาลัย)LTC!!!

ชมรม”อสม”ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด(ไว้อาลัย)LTC!!!
เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่(2 มีนาคม 2562)™ ด้วยคณะชมรม*อสม.ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดทั้ง 9 หมู่บ้านประกอบด้วย ประธาน.อสม.คณะกรรมการ ชมรมอสม.ร่วมแสดงการไว้อาลัยตามประเพณีการฌาปนกิจศพของบ้านโนนสั้น หมู่ที่ 3 ของผู้เสียชีวิตคือ™คุณแม่บุญ ดำดาขันธ ์อายุ91ปี เป็น(LTC)ในพื้นที่ที่ได้ให้การดูแลและช่วยเหลือ**คุณแม่บุญท่านมาตลอด จนวาระสุดท้ายปกติวันนี้ตามหนดการเป็นวันฌาปนกิจศพแต่เนื่องด้วยในชุมชนบ้านโนนสั้นได้มีผู้เสียชีวิตต่อเนื่องตามความเชื่อโบราณของชาวบ้านโนนสั้น
จึงเลื่อนกำหนดการไปเป็นวันที่ 3 มีนาคม 2562(ประชุมเพลิง)
ดังนั้นคณะทีมงานชมรมอสม.ตำบลโนนรังทุกท่านจึงได้แสดงการไว้อาลัยด้วยความเคารพพร้อมมอบขวัญและกำลังใจให้ครอบครัวของผู้วายชนม์ได้มีกำลังใจและประกอบพิธีฌาปนกิจศพและประชุมเพลิงได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามหลักพระพุทธศาสนา

ณ เมรุ.วัดบ้านโนนสั้น หมู่ที่ 3 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สืบต่อไป

/////////////////////
101.«»Sp.news/093-3813-741