Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น ทุกข์ร้อนชาวบ้าน นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

กกล.ผาเมือง จัดกำลังพล ร่วมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้  อ.สองแคว จ.น่าน

กกล.ผาเมือง จัดกำลังพล ร่วมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ อ.สองแคว จ.น่าน

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 67 เวลา 08.30 น. กกล.ผาเมือง โดย ร้อย.ทพ.3205 ฉก.ทพ.32 จัด กพ. จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมกับ ฝ่ายปกครองอ.สองแคว, ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง, ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ต.ชนแดน อ.สองแคว จว.น.น. นำโดย นายสิทธิศักดิ์ วงค์ชูแก้ว ปลัดฝ่ายความมั่นคง อ.สองแคว ร่วมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป จำนวน 2 ราย ดังนี้ นาย เหี้ยม เสารางทอย บ้านเลขที่ 77 ม.7 ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน และ นาย ยี เสารางทอย
บ้านเลขที่ 20 ม.9 ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.ร่าน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 60 คน.