ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด- พระปลัดรัฐพงษ์ พลญาโณ นำพาพระภิกษุ สามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ร้อยเอ็ด- พระปลัดรัฐพงษ์ พลญาโณ นำพาพระภิกษุ สามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่(2 เมษายน 2562)เวลา 14.09 น. พระปลัดรัฐพงษ์ พลญาโณ นำพาพระภิกษุ สามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 64 พรรษา 2 เมษายน 2562 มี ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด ธนาคารกรุงเทพ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธี

ณ วัดสระแก้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

/////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม//จิตอาสาร้อยเอ็ดทำความดีด้วยหัวใจ