ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-เปิดกิจกรรม”โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา”.

ร้อยเอ็ด-เปิดกิจกรรม”โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา”.
วันนี้ (2 เมษายน 2562) เวลา 09.15 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา” ณ หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด

นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
นางสาวเยาวมาลย์ เศรษฐา พัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และอสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ดประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมและบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก

ด้วยวันที่ 2 เมษายน 2562 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงมีพระชนมายุครบ 64 พรรษา พระองค์ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย เพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย โดยนำการพัฒนาในด้านต่างๆ มาสู่ประชาชน ให้อยู่เย็นเป็นสุข ทั้งในด้านการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข การประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ดและอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา
2. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน จิตอาสา และประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ลดปัญหาโลหิตขาดแคลน ทำให้มีโลหิตเพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์
3. เพื่อปลุกจิตสำนึก ให้ประชาชนชาวร้อยเอ็ด เห็นความสำคัญกับการบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพิ่มมากขึ้นและยั่งยืนตลอดไป.

ในครั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดร่มกันแดดกันฝน กว่า 500 คัน ไว้มอบให้แก่ผู้บริจาคโลหิตทุกท่านพร้อมรับสิ่งของอื่นๆและมีอาหารคาวหวาน จากผู้มีจิตศรัทธามาร่วมทำบุญตั้งเต็นท์โรงทานให้รับประทานมากมายอิ่มบุญกันถ้วนหน้าฯ

ณ.หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

/////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
สื่อฯ ประชาสัมพันธ์ผู้นำอช.อสม.สสอ.จังหวัดร้อยเอ็ด